icon-zalo2
icon-zalo2
Slider

Cổ phiếu cổ đông

Thông báo mất sổ cổ đông ( Scan chứng minh thư )

12:04 28/01/21 46 lượt xem
Thông báo mất sổ cổ đông ( Giấy cam đoan )

12:04 28/01/21 69 lượt xem
Thông báo mất sổ cổ đông ( Đơn thông báo )

12:03 28/01/21 71 lượt xem
TÀI LIỆU TRÌNH BÀY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

20:01 12/10/20 495 lượt xem
Tài liệu họp Cổ Đông

14:25 10/10/20 448 lượt xem
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

13:16 10/10/20 436 lượt xem
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

13:15 10/10/20 421 lượt xem
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

10:43 09/10/20 417 lượt xem
Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08:28 09/09/20 175 lượt xem
Giấy đăng ký đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08:28 09/09/20 178 lượt xem
Quy định về thủ tục cấp lại Sổ cổ đông

11:02 01/09/20 255 lượt xem
Mẫu văn bản về cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

10:58 01/09/20 219 lượt xem
Mẫu văn bản chi trả cổ tức

14:43 26/05/20 533 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Hotline
+84-222-217-555
Zalo
+84-222-217-555
Viber
+84-222-217-555
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram