icon-zalo2
icon-zalo2
Slider

Cổ phiếu cổ đông

TÀI LIỆU TRÌNH BÀY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

20:01 12/10/20 936 lượt xem
Tài liệu họp Cổ Đông

14:25 10/10/20 850 lượt xem
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

13:16 10/10/20 789 lượt xem
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA

13:15 10/10/20 690 lượt xem
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

10:43 09/10/20 655 lượt xem
Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08:28 09/09/20 419 lượt xem
Giấy đăng ký đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

08:28 09/09/20 483 lượt xem
Quy định về thủ tục cấp lại Sổ cổ đông

11:02 01/09/20 696 lượt xem
Mẫu văn bản về cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

10:58 01/09/20 725 lượt xem
Mẫu văn bản chi trả cổ tức

14:43 26/05/20 2.069 lượt xem
Tư vấn & liên kết hợp tác

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Hotline
+84-222-217-555
Zalo
+84-222-217-555
Viber
+84-222-217-555
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram