Sản phẩm
Nhà hàng Hồng Kông
Danh mục : HỆ THỐNG DỊCH VỤ
Thông tin sản phẩm

Nhà hàng Hồng Kông nằm trong quần thể Trung tâm thương mại Hồng Kông tại trung tâm Thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh.