Sản phẩm
TT vật lý trị liệu - massage
Danh mục : HỆ THỐNG DỊCH VỤ
Thông tin sản phẩm

Để phục vụ cho việc rèn luyện thể thao của cán bộ HANAKA và nhân dân trong vùng. Từ năm 2003 đến nay, HANAKA đã lần lượt xây dựng và đưa vào sử dụng quần thể thể thao và phục hồi sức khoẻ tại Trung tâm thương mại Hồng Kông- Trung tâm thị trấn Từ Sơn, với: