Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Dự án
Thứ Hai, 29/12/2014 17:34 Chiều
Ngày 29/12/2014, tại Từ Sơn, Bắc Ninh, Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Lễ kỷ niệm 20 năm sáng lập thương hiệu Tập đoàn Hanaka.
Thứ Hai, 29/12/2014 15:19 Chiều
Ngày 28/12/2014 tại phòng họp lớn công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kỷ niệm 20 năm sáng lập thương hiệu tập đoàn Hanaka và công bố một số dự án HANAKA đang triển khai