Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp HANAKA

- Ngành nghề kinh doanh chính: Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị; xây lắp đường dây và trạm điện đến 220kV; kinh doanh kim loại...
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Số lượng công nhân viên: 30 người