Đăng nhập nội bộ
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin Cổ phiếu - Cổ đông
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

 

 

 

1.      Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 9h00 ngày 22 tháng 4 năm 2007.

2.      Địa điểm: Khách sạn Sofitel PLAZA

      Số 1 Đường Thanh Niên, Phường Yên Phụ

                Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3.      Nội dung chính:

-     Phương hướng hoạt động năm 2007, lễ ký kết hợp đồng lớn quý I năm 2007

-     Hội đồng quản trị báo cáo phương án tăng vốn điều lệ để sở hữu các công ty đang hoạt động và triển khai các dự án mới.

-     Thông qua biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 và chương trình ký kết cổ đông chiến lược.

4.      Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn HANAKA.

5.      Các vấn đề khác:

-         Khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy Chứng minh nhân dân, thư mời tham dự Đại hội và sổ cổ đông.

-         Để thuận tiên cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự trước ngày 19 tháng 4 năm 2007.

-         Mẫu uỷ quyền dự họp được làm theo mẫu của công ty, Quý cổ đông liên hệ trực tiếp  tại Ban Chứng Khoán  hoặc truy cập trên trang web.

-         Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Chứng khoán – Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA

ĐT: 0241.217677