Nhà máy thiết bị điện HANAKA

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Máy biến áp, tủ điện, trạm hạ áp, dây nhôm, dây đồng; Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, GTVT, xây dựng; Xây lắp điện, xây dựng hạ tầng; Sửa chữa, bảo hành máy biến áp, máy móc thiết bị điện...
- Số lượng công nhân viên: 236 người
- Doanh thu năm 2007: 829,3 tỷ đồng

Nhà máy thiết bị điện HANAKA là chi nhánh và hoạt động theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn HANAKA.

Nhà máy thiết bị điện HANAKA là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn HANAKA. Tổng diện tích 20.000 m2, trong đó có 2 xưởng sản xuất chính, 3 kho rộng 12.000m2. Nhà máy đi vào sản xuất từ năm 2001 với các sản phẩm chính là máy biến áp, tủ điện, trạm hạ áp, dây nhôm, dây đồng hiện đang được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trên lưới điện Việt Nam và một số nước trong khu vực.

 Xưởng chế tạo lõi từ MBA


 

Xưởng quấn dây MBA

 

 

Thủ nghiệm và lưu kho

 

 

Xuất xưởng MBA