Công ty cổ phần thiết bị điện Hanaka Việt Nam: ( Cty thành viên của CTCP Cáp điện Hanaka – Korea )

-         Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. 

-         Mã số doanh nghiệp: 2301012877

-         Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/12/2017

-         Vốn điều lệ: 552.000.000 đồng

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất dây và cáp điện trung, hạ và cao thế; máy biến áp phân phối, máy biến áp amorphous.


Xưởng chế tạo lõi từ MBA


 

Xưởng quấn dây MBA

 

 

Thủ nghiệm và lưu kho

 

 

Xuất xưởng MBA