Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka Land

Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka Land ( Cty thành viên của HNK )

-         Địa chỉ: TTTM Hồng Kông, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

-         Mã số doanh nghiệp: 2301021920

-         Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 14/3/2018

-         Vốn điều lệ: 528.000.000.000 đồng

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản…