Kinh doanh - Chứng khoán
ABBANK được bán 15% vốn cho ngân hàng của Malaysia
 

Tại lễ ký hợp tác chiến lược giữa ABBANK và Maybank.

Maybank và ABBANK đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với việc mua 15% vốn điều lệ của ABBANK (tương đương 2.138 tỷ đồng) và sẽ mua thêm 5% khi được Thủ tướng chấp thuận (dự kiến năm 2009).

Theo đó, sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận, Maybank là nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ góp vốn 15%, ABBANK và Maybank sẽ lên kế hoạch cụ thể về lịch thanh toán trong năm tài chính 2008 trong thời gian nhanh nhất.

Hai bên cũng ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, trong đó Maybank sẽ hỗ trợ ABBANK về nghiệp vụ và kỹ thuật ngân hàng thương mại. Cụ thể, Maybank sẽ cùng với ABBANK xây dựng kế hoạch kinh doanh; phát triển và quản lý hệ thống khách hàng; phát triển mạng lưới trong nước; nghiên cứu khả năng kết nối các máy ATM của ABBANK và các máy ATM của Maybank… 

Bên cạnh đó, Maybank  hỗ trợ ABBANK trong công tác quản lý rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường; chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chiến lược nhân sự.