Kinh doanh - Chứng khoán
VPBank tăng lãi suất huy động VND
Lãi suất huy động của VPBank cụ thể như sau: đối với tiền gửi và tiết kiệm thông thường bằng VND lĩnh lãi cuối kỳ:  KKH: 3.60%/năm; 1 tháng: 11.50%/năm; 2 tháng: 11.50%/năm; 3 tháng: 11.50%/năm, 4 tháng: 11.50%/năm; 6 tháng: 11.50%/năm; 7 tháng: 12.00%/năm; 9 tháng: 12.00%/năm; 12 tháng: 12.00%/năm; 13 tháng: 12.00%/năm; 24 tháng: 12.00%/năm; 36 tháng: 12.00%/năm.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng linh hoạt trong việc sử dụng vốn, VPBank áp dụng hình thức lãi suất bậc thang cho khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VND của khách hàng, tức là số tiền gửi càng lớn lãi suất càng cao. Cụ thể: khách hàng gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất VPBank áp dụng là 3.60%/năm; gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng mức lãi suất là 3.72%năm và gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất sẽ là 3.84%/năm.

Đối với tiền gửi và tiết kiệm USD lĩnh lãi cuối kỳ: KKH: 1.80%/năm; các kỳ hạn 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 24 và 36 tháng lãi suất đồng loạt là 6.00%/năm.