Công ty cổ phần cáp điện Hanaka Korea

Công ty cổ phần cáp điện Hanaka Korea: ( Cty thành viên của HNK )

-         Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

-         Mã số doanh nghiệp: 2300316456

-         Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đăng ký lần đầu ngày 12/8/2009, đăng ký thay đổi lần 03 ngày 30/9/2016.

-         Vốn điều lệ: 645.050.000.000 đồng

Trong đó: Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka ( đại diện Ông Mẫn Ngọc Anh ) – Cổ đông công ty, sở hữu 61.047.000 CP, chiếm 94,639% vốn điều lệ Công ty.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất dây và cáp điện trung, hạ và cao thế, dây nhôm trần lõi thép….