Công ty cổ phần Ánh Bình Minh

- Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng; sản xuất bao bì kim loại, kinh doanh kim loại, chế biến gỗ, sản xuất máy biến thế truyền tải...
- Số lượng công nhân viên: 50 người
- Diện tích xây dựng: 30.000m2

 

Mặt tiền ABM

 

Xưởng in kim loại