Nhà máy dây điện từ HANAKA
/ Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn:
- Địa chỉ: Lô 44, đường số 8, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 2301037198
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 08/8/2018
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng
Trong đó: Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka ( đại diện Ông Mẫn Ngọc Anh ) – Cổ đông công ty, sở hữu CP, chiếm 79,36% vốn điều lệ Công ty.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất thiết bị điện, máy biến áp phân phối, máy biến áp amophous…