Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp truyền tải 220-500kV Hanaka

Công ty cổ phần sản xuất máy biến áp truyền tải 220-500kv Hanaka: ( Cty thành viên của HNK )

-         Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

-         Mã số doanh nghiệp: 2301037198

-         Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 08/8/2018

-         Vốn điều lệ: 1.281.000.000 đồng

Trong đó: Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka ( đại diện Ông Mẫn Ngọc Anh ) – Cổ đông công ty, sở hữu 90.866.000 CP, chiếm 70,93% vốn điều lệ Công ty.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất máy biến áp truyền tải 220-500KV công suất đến 450MVA.