Tin tức trong nước
ĐH đại biểu toàn quốc Hội DN trẻ VN lần thứ III: Đoàn kết, khát vọng, đột phá và phát triển

Tham dự đại hội, có các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Đồng chí Phan Diễn, ông Vũ Khoan – nguyên bí thư trung ương đảng, ông Võ Văn Thưởng – bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ông Phạm Gia Túc – Phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thứ trung tương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… cùng các cán bộ ngành lãnh đạo trung ương, các hiệp hội Việt nam và các doanh nghiệp và trên 700 đại biểu chính thức là các nhà DNT tiêu biểu, đại diện cho lực lượng DNT cả nước và các nhà DNT Việt Nam tại nước ngoài (Mỹ, Australia, Nga, Nhật, Czech, Pháp, Đức, Trung Quốc, Lào, Campuchia) tham dự Đại hội Hội các nhà DNT Việt Nam lần thứ III.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phương Hữu Việt - Chủ tịch Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt nam khóa II: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và yêu cầu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II - nhiệm kỳ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của lực lượng doanh nhân Việt Nam khi thế và lực của nước ta đã vươn lên tầm cao mới, GDP nhiều năm tăng trưởng với tốc độ cao, nước ta trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới đã tạo ra một luồng gió mới thổi vào lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
Cũng trong thời điểm đó, bên cạnh những thuận lợi, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng vươn lên của cán bộ, hội viên trong cả nước, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng các chương trình lớn của Hội đã được thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua các chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu doanh nhân Việt Nam”, “Xây dựng văn hóa doanh nhân”, “Doanh nghiệp trẻ Việt Nam liên kết, hợp tác cùng phát triển”, “Chung sức phát triển cộng đồng”, “Xây dựng quan hệ đối tác, đối thoại danh nghiệp trẻ với khu vực hành chính công”; các cuộc vận động, các hội thi, các giải thưởng trong đó tiêu biểu như Giải thưởng Sao Đỏ, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Cuộc thi Thắp Sáng Tài Năng Kinh Doanh Trẻ ,... đã và đang góp phần hình thành một lớp doanh nhân trẻ có tầm nhìn mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý chí, nghị lực, có tinh thần tự cường dân tộc, chủ động vươn lên, tự tin trong hội nhập quốc tế, giàu lòng nhân ái, có ý thức. Hôm nay, chúng ta tự hào báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nhiệm kỳ qua, Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã nỗ lực cố gắng và giành nhiều kết quả tốt đẹp, thế hệ các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam hôm nay nguyện tiếp tục phấn đấu góp phần đưa nên kinh tế nước nhà phát triển bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
 

Trong điều kiện mới, công tác Hội và phong trào của Hội đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức của thực tiễn sinh động, nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn và những yêu cầu, đòi hỏi hội nhập kinh tế quốc tế, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2005 – 2008; xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2008 – 2011; thảo luận và thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban Trung ương Hội khoá II và hiệp thương cử Uỷ ban Trung ương Hội khoá III thực sự là tập thể đoàn kết, nhất trí, có bản lĩnh vững vàng, có năng lực, đạo đức, uy tín, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của các doanh nhân trẻ cả nước, lãnh đạo thực hiên thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội nhiệm kỳ tới.

Đại hội chúng ta sẽ được nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thể hiện tình cảm, yêu cầu và sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước ta đối với các doanh nhân trẻ Việt Nam và hoạt động của Hội thời gian tới.
 

Với tinh thần trách nhiệm cao trước các doanh nghiệp trẻ cả nước, Đoàn Chủ tịch Đại hội tin tưởng mỗi đại biểu sẽ phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận sôi nổi những nội dung chủ yếu về kết quả công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh công tác Hội trong thời gian tới. Đồng thời phát huy mọi sáng kiến của từng đại biểu và trí tuệ tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác Hội nhiệm kỳ 2008 - 2011.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam là Đại hội “Đoàn kết – Khát vọng – Đột phá – Phát triển; vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc”. Với danh dự và tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Hội và của mỗi nhà lãnh đạo doanh nghiệp vinh dự mang trên mình biểu tượng DNT Việt Nam, Đoàn chủ tịch mong muốn các vị đại biểu sẽ đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho đại hội một cách thiết thực nhất.
 

Hơn 700 đại biểu đã về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam nhiệm kỳ III
 

Thay mặt Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, ông Phạm Tấn Công – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Mở đầu báo cáo ông Phạm Tấn Công phát biểu: “Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà doanh nghiệp trẻ (DNT) Việt Nam lần thứ III diễn ra trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kế hoạch kinh tế đất nước 5 năm (2005 – 2010) để “Sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển” (Văn kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X).

Đại hội III Hội các nhà DNT Việt Nam là Đại hội được tổ chức sau 15 năm kể từ khi Câu lạc bộ DNT Việt Nam - tổ chức tiền thân của Hội được thành lập năm 1993. Từ đó đến nay, qua từng giai đoạn phát triển, từ Đại hội toàn quốc các nhà DNT Việt Nam năm 1998 ra mắt Hội đồng các nhà DNT Việt Nam đến Đại hội lần thứ I năm 2002, Đại hội lần thứ II năm 2005, Hội các nhà DNT Việt Nam đã phát triển vững mạnh, trở thành tổ chức đoàn kết, tập hợp và phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ DNT đóng góp ngày càng to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đại hội III Hội các nhà DNT Việt Nam lần này nhằm biểu dương những thành tích, đóng góp của cộng đồng các nhà DNT Việt Nam, có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ II (2005-2008), xây dựng phương hướng, chương trình hành động của Hội và tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ III (2008-2011). 

 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà DNT Việt Nam lần thứ III thể hiện tinh thần “Đoàn kết - Khát vọng - Đột phá - Phát triển” và quyết tâm của doanh nhân trẻ Việt Nam, nguyện cống hiến trí tuệ, tài năng, ra sức thi đua góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.”

Báo cáo cho biết, trong những năm qua, cùng với những thắng lợi to lớn, toàn diện của công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam; cộng đồng doanh nhân trẻ đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Từ số lượng chưa đến 10.000 người, hầu hết quản lý, điều hành doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa vào những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, đến nay đội ngũ doanh nhân trẻ đã lên tới trên 600.000 người, trở thành bộ phận quan trọng, chiếm khoảng 75% lực lượng doanh nhân Việt Nam. Nhiều doanh nhân trẻ đã trở thành người lãnh đạo của các doanh nghiệp có quy mô lớn, thậm chí có những doanh nhân trẻ đang quản lý, điều hành doanh nghiệp có quy mô hàng đầu quốc gia, đạt tầm cỡ khu vực.

Được giáo dục và trưởng thành trong lòng chế độ mới, lớp doanh nhân trẻ Việt Nam đã mang đậm những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam như lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức tình nguyện vì cộng đồng tính năng động, sáng tạo, có quyết tâm không cam chịu đói nghèo, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp và góp phần vào sự hưng thịnh của đất nước. Các nhà DNT luôn ý thức làm giàu chính đáng là yêu nước và là lực lượng xung kích, tiên phong trên mặt trận kinh tế. Năng lực và trình độ quản lý doanh nghiệp của các nhà DNT có bước trưởng thành mới; có tư duy và tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm. Là những người trẻ tuổi, các doanh nhân trẻ dễ chan hòa với người lao động trong doanh nghiệp, hăng hái tham gia, đóng góp và các hoạt động xã hội nhân đạo, sẵn sàng ủng hộ hoạt động thanh niên, hoạt động Đoàn, Hội trong doanh nghiệp.

Mặt khác, trước những yêu cầu to lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và khoa học, công nghệ đang phát triển như vũ bão, sự cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày càng quyết liệt, đội ngũ doanh nhân trẻ còn gặp những khó khăn về môi trường kinh doanh, về vốn, công nghệ, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp… và đang bộc lộ những hạn chế về tầm nhìn, năng lực quản lý điều hành, kiến thức kinh doanh hiện đại…
 

Mặc dù vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng trong những năm qua giới doanh nhân trẻ Việt Nam đã có bước phát triển, trưởng thành vượt bậc, có đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi chung của đất nước.

Đại hội ghi nhận những bước phát triển và sự đóng góp của giới doanh nhân trẻ nước ta và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cao của các doanh nhân trẻ đã phấn đấu không ngừng để đạt được kết quả ngày càng to lớn đó.       

Kết quả triển khai các chương trình hoạt động do Đại hội lần thứ II đề ra: Trong nhiệm kỳ 3 năm qua, cán bộ, hội viên của Hội đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt 5 chương trình hành động mà Đại hội lần thứ II đã đề ra và thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội các cấp.

Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng thương hiệu của DNT Việt Nam là chương trình hoạt động sôi động nhất, thu được nhiều kết quả thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên. Hội đã khẳng định được vai trò xung kích và tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Hội đã chủ trì triển khai hiệu quả “Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của DNT và thanh niên Việt Nam” với các nội dung trọng tâm: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế - Sao Vàng đất Việt; Chương trình Thắp sáng Tài năng kinh doanh trẻ; Các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia… Đặc biệt, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được Hội triển khai rất thành công, tăng cường định hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp hội viên và doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Qua 3 năm triển khai (2006 – 2008), giải thưởng đã đạt được những kết quả sau:

  • Khẳng định là một trong những giải thưởng uy tín nhất, là chứng chỉ quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong cạnh tranh, phát triển thị trường.
  • Bình chọn và trao giải cho 450 thương hiệu tiêu biểu của quốc gia. Các thương hiệu đoạt giải đều là những thương hiệu tiêu biểu của các ngành kinh tế.
  • Các doanh nghiệp sau khi đoạt giải đều phát triển mạnh, doanh thu trong nước và xuất khẩu tăng bình quân 30%, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp tăng 100% hoặc cao hơn.
 
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là một ý tưởng đột phá, đã bắt trúng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đem lại nhứng thành công và nâng cao vị thế của Hội.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội đã tổ chức thành công Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế - Sao Vàng đất Việt, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam. Qua 2 lần tổ chức hội chợ năm 2006 và 2007, tổng cộng có 468 gian hàng của doanh nghiệp tham gia, thu hút trên 200 nghìn lượt khách tham quan.

Cùng với hoạt động Giải thưởng và Hội chợ Sao Vàng đất Việt, Hội đã phối hợp cùng các tổ chức: Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Sở hữu Trí tuệ,… tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, thu hút sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp, điển hình là các hoạt động: hội thảo; tập huấn; diễu hành cổ động thương hiệu Sao Vàng đất Việt; Chương trình thể thao đi bộ diễu hành Sao Vàng đất Việt...

Các Hội DNT địa phương, ngành cũng đã chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài, các khoá đào tạo, tập huấn về xây dựng và phát triển thương hiệu,… thu hút hàng nghìn lượt doanh nghiệp hội viên tham gia. Đặc biệt, một số Hội đã tổ chức giải thưởng thương hiệu riêng để giúp hội viên quảng bá và xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp, tiêu biểu là các Hội: Hà Nội, T.p Hồ Chí Minh, Hà Tây, Lào Cai, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu,… Nhiều thương hiệu của các doanh nghiệp hội viên đã vươn lên thành thương hiệu đạt tầm quốc gia và khu vực như: Đồng Tâm, ô tô Trường Hải, Geleximco, cà phê Trung Nguyên, Kinh Đô,… 
 

Chương trình xây dựng văn hoá doanh nhân: Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, vấn đề xây dựng văn hoá doanh nhân, đặc biệt là đạo đức và văn hoá kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công bền vững của doanh nghiệp và của đất nước. Xây dựng văn hóa doanh nhân đối với đội ngũ doanh nhân trẻ lại càng quan trọng, bởi hiện nay trong tổng số trên 300.000 doanh nghiệp của đất nước thì doanh nhân trẻ giữ vị trí quản lý, điều hành doanh nghiệp chiếm tới 80%. Trung ương Hội đã định hướng các Hội DNT địa phương, ngành không ngừng tuyên truyền cho các hội viên DNT phải luôn giữ chữ “tín” trong hoạt động doanh nghiệp, việc kinh doanh phải tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam và của quốc tế, đồng thời với việc kinh doanh có hiệu quả, làm giàu cho doanh nghiệp, cho đất nước thì các nhà DNT cũng phải quan tâm đến người lao động trong doanh nghiệp và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trung ương Hội và các Hội, CLB DNT địa phương, ngành đã phối hợp triển khai thành công Giải thưởng Sao Đỏ và các giải thưởng tôn vinh DNT tiêu biểu, phát huy và xây dựng các doanh nhân trẻ tiêu biểu vừa có “Tâm” vừa có “Tầm” có thể sánh vai cùng các doanh nhân tiêu biểu trong khu vực, từng bước hình thành một lớp doanh nhân tiêu biểu làm gương cho các doanh nhân trẻ và thanh niên cả nước học tập.

Các Hội, CLB DNT địa phương, ngành đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, góp phần xây dựng văn hoá doanh nhân, doanh nghiệp cho hội viên như: tổ chức các khoá tập huấn về kỹ năng giao tiếp và ứng xử của doanh nhân; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10… thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt hội viên và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hoá cho các doanh nghiệp hội viên để phát triển doanh nghiệp bền vững. Đi đầu trong các hoạt động này là các Hội: Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hoà, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh,…
 
 
Trong nhiệm kỳ 3 năm qua, cùng với sự phát triển và hội nhập của đất nước, có thể khẳng định Hội DNT Việt Nam đã trở thành một trong những hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Các hội viên DNT có lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, có tri thức, có đạo đức và văn hoá kinh doanh, nhiều doanh nhân trẻ đã trở thành những tấm gương sáng có tác dụng động viên mạnh mẽ tinh thần vươn lên lập thân, lập nghiệp của thanh thiếu niên.Với những kết quả đã đạt được, tổ chức Hội đã tạo dựng được uy tín cao trong xã hội, nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và đánh giá cao của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam.  
 
Chương trình doanh nghiệp trẻ Việt Nam liên kết, hợp tác cùng phát triển là nội dung hoạt động thiết thực đối với các hội viên DNT được Trung ương Hội, các Hội DNT địa phương quan tâm triển khai. Trung ương Hội đã định hướng và cùng với các Hội địa phương triển khai nhiều hoạt động tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các hội viên DNT, tạo ra các nguồn lực và nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp hội viên, nâng cao sức mạnh và vị thế của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
Hội đã triển khai thành công Dự án “Tăng cường năng lực và phát triển của Hội DNT Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch”, tổ chức được nhiều khoá đào tạo, tập huấn hỗ trợ các Hội DNT địa phương và doanh nghiệp hội viên phát triển. Trong 2 năm 2007-2008, Trung ương Hội cũng đã ký kết Thoả thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm triển khai các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển.
 

Phát huy thế mạnh của Hội là tổ chức liên kết doanh nhân, doanh nghiệp toàn quốc, có mạng lưới trải rộng khắp cả nước, số lượng doanh nghiệp hội viên đông, hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp hội viên lớn, Trung ương Hội đã định hướng các Hội DNT địa phương, ngành triển khai chương trình doanh nghiệp hội viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Nhiều Hội DNT địa phương đã triển khai xây dựng các ấn phẩm giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp hội viên gắn với cam kết ưu đãi về giá khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Một số Hội DNT địa phương, ngành cũng đã liên kết sự hợp tác của các hội viên thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần DNT để triển khai các dự án kinh tế lớn của địa phương, tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho các doanh nghiệp hội viên đồng thời ủng hộ cho quĩ hoạt động của Hội.

Các Hội DNT địa phương, ngành đã chủ động tổ chức trên 300 hoạt động gặp gỡ, giao lưu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của trên 15.000 lượt hội viên, giúp các hội viên có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác với nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều Hội đã tổ chức các hoạt động kết nghĩa, liên kết với nhau, điển hình trong năm 2006, các Hội DNT của 7 tỉnh, thành cụm Đông Nam bộ (Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, t.p Hồ Chí Minh) đã ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm tăng cường liên kết để tạo ra các nguồn lực và cơ hội phát triển mới cho hội viên… Một số Hội DNT địa phương, ngành đã vận động các hội viên góp tiền thành lập Quĩ hỗ trợ DNT để giúp các doanh nghiệp hội viên vay vốn với mức lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.  
 
 

Chương trình doanh nhân trẻ Việt Nam chung sức phát triển cộng đồng  được Hội và các doanh nghiệp hội viên triển khai hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu đồng bào của các nhà DNT Việt Nam. Hội đã khơi dậy tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của DNT Việt Nam.

Tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội là nét đẹp truyền thống, thể hiện cái “Tâm” của DNT Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong 3 năm qua, tổ chức Hội các cấp đã tích cực vận động và cùng với hội viên DNT cả nước hưởng ứng tham gia các chương trình xã hội và đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

-Tổng số tiền tham gia công tác xã hội của Trung ương Hội, các Hội, CLB và các hội viên DNT đạt gần 100 tỷ đồng mỗi nămđiển hình là tham gia xây tặng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo; tham gia giúp đỡ các gia đình có công với nước, gia đình chính sách, xoá đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác.

- Trung ương Hội triển khai thành công chương trình thể thao đi bộ diễu hành và hoạt động xã hội gắn với hình ảnh Sao Vàng đất Việt, quyên góp được 1 tỷ 496 triệu đồng ủng hộ Quĩ hỗ trợ Tài năng trẻ, Quĩ học bổng Sao Vàng đất Việt và phối hợp cùng Viện quân y 108 tổ chức khám, chữa và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 người, mổ mắt miễn phí cho 300 người nghèo tại 5 tỉnh: Thái Nguyên, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Gia Lai.

Trung ương Hội, các Hội DNT địa phương, ngành đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ và giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp. Điển hình là tổ chức thành công Chương trình Thắp sáng Tài năng kinh doanh trẻ hàng năm nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng kinh doanh trẻ tương lai cho đất nước. Cuộc thi đã gây được tiếng vang lớn trong xã hội, động viên tinh thần lập thân, lập nghiệp của hàng triệu thanh thiếu niên cả nước. Trong 2 năm 2006-2007, Hội đã phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tổ chức thành công Dự án thí điểm phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên, phổ cập tin học cho 37.000 thanh thiếu niên tại 270 xã, phường của 9 tỉnh, thành phố. Nhiều hoạt động cũng đã được Hội phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tổ chức hiệu quả. Cổng Tri thức Thánh Gióng (www.thanhgiong.vn) đã được Hội phối hợp với Hội LHTN Việt Nam nâng cấp trở thành diễn đàn của thanh niên, phục vụ nhu cầu thông tin, trao đổi và hỗ trợ nhau trên con đường lập thân, lập nghiệp của hơn 16 triệu thanh niên trong và ngoài nước.
 

Trung ương Hội và nhiều Hội DNT địa phương, ngành đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao thu hút sự tham gia và hưởng ứng của hàng chục nghìn thanh niên công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp hội viên; phối hợp với Hội LHTN địa phương tổ chức ngày hội việc làm cho thanh niên, thành lập và triển khai Trung tâm xúc tiến việc làm thanh niên, tạo điều kiện cho hàng vạn thanh niên địa phương có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp. 

Chương trình xây dựng quan hệ đối tác, đối thoại doanh nghiệp trẻ với khu vực hành chính công được triển khai nhằm thúc đẩy sự tham gia của các Hội DNT đại phương, ngành, các DNT hội viên vào quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh doanh thông qua việc thiết lập các mối quan hệ đối tác bền vững và hiệu quả với các cơ quan hoạch định chính sách của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, tính ổn định và nhất quán của môi trường thể chế để phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước nói chung và của chính các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

Trong nhiệm kỳ, Trung ương Hội và các Hội DNT địa phương, ngành tổ chức hơn 150 cuộc tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại với các Bộ, ban, ngành Trung ương, với chính quyền địa phương có trên 10.000 lượt hội viên tham gia. Trung ương Hội đã phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về hai dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp hội viên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các cuộc hội thảo, toạ đàm, gặp gỡ đó đã giúp các hội viên được tiếp cận, trao đổi thông tin, kịp thời đề đạt nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, nhiều sáng kiến và đề xuất của các nhà DNT đã được các cấp chính quyền đánh giá rất cao. Nhiều chương trình, dự án lớn của địa phương đã được lãnh đạo tỉnh, thành tin tưởng giao cho DNT triển khai. Các hội viên DNT cũng đã tích cực tham gia vào các hoạt động đóng góp ý kiến và hiến kế để xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương. Điển hình trong việc tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, thành là các Hội: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Lâm Đồng, t.p Hồ Chí Minh, Bình Phước,…
 
Các phóng viên đang tác nghiệp tại Đại hội
 
Năm 2008, Trung ương Hội đã phối hợp cùng Viện nghiên cứu phát triển Việt Nam (IDS) triển khai xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh của 10 ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó  nghiên cứu sâu 5 ngành: chế biến thuỷ sản; phần mềm và CNTT; ô tô – xe máy; phân phối thương mại và giáo dục đào tạo. Bản báo cáo sẽ được hoàn thành và công bố vào cuối năm 2008 là tiền đề cho Hội thực hiện mục tiêu đưa ra báo cáo hàng năm đánh giá về năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế của Việt Nam, làm cơ sở cho hoạt động đối thoại chính sách của Hội với các cơ quan lập pháp và hành pháp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
 

Trong nhiệm kỳ qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Hội các nhà DNT Việt Nam với các cơ quan chức năng liên quan của Nhà nước đã góp phần xây dựng và cải thiện được nhiều cơ chế chính sách giúp cho Hội và các hội viên DNT có điều kiện phát triển thuận lợi.

Báo cáo chỉ ra phương hướng hoạt động của Hội các nhà DNT Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2011 là:

a/ Xây dựng tổ chức Hội các nhà DNT Việt Nam có mạng lưới rộng khắp cả nước, có hệ thống văn phòng mạnh và chuyên nghiệp, thu hút rộng rãi các doanh nhân trẻ tham gia hoạt động Hội và phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong phát triển tổ chức Hội các nhà DNT Việt Nam.

b/ Đa dạng hóa và đặc biệt quan tâm phát triển các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nhân trẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp do hội viên điều hành, giúp các doanh nghiệp của hội viên đứng vững và phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế.

c/ Chăm lo phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ và lực lượng doanh nhân trẻ tương lai của đất nước, định hướng tư tưởng và xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ Việt Nam. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động thanh niên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, HộiLHTN Việt Nam tổ chức, chủ động triển khai các hoạt động xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân trẻ Việt Nam.
 
 
Sau khi nghe ông Phạm Tấn Công báo cáo về tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới, các đại biểu tham dự đại hội đã đống góp ý kiến về bản báo cáo.

Đại biểu Nguyễn Minh Châu nói, với tinh thần khủng hoảng kinh tế đang có ảnh hưởng tới DNNVV, trong dự thảo sắp tới cần phải câp nhật những chính sách ưu đãi cho DNNVV, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai, là trong thời đại công nghệ thông tin nên ranh giới giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trở nên gần gũi hơn, thậm chí có thể xóa nhòa bằng mạng internet và thành viên của hội này không chỉ là thành viên của hội khác mà phải tăng cường sự kết nối và điều này không chỉ là hô hào mà cần hành động. Thứ ba, là nâng cao vai trò của hội bằng việc PR cho vai trò của hội và các thành viên trong hội cần phải thấy tự hào vì tham gia hội doanh nghiệp trẻ  bởi tôi thấy lòng tự hào của doanh nhân chưa thể hiện được. Sự tự hào này chưa có cảm nhận được hết và cần nâng cao hình ảnh của hội được nâng cao hơn.

Đại diện hội doanh nghiệp trả lời: Ý kiến của chị liên quan đến vấn đề Sologan và chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra các ý kiến để thống nhất cho hội có khẩu hiệu tốt hơn.
 
 
Chuẩn bị trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển doanh nhân trẻ VN và Huy hiệu Vàng Hội các nhà DNT VN cho các đồng chí lãnh đạo

 
 

Ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu: “DN trẻ VN cần: Tài – Tín – Tình –Tâm”. Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Trong năm qua, chúng ta ghi nhận có sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp doanh nhân, họ đã biết nắm bắt được những thời cơ để phát triển nền kinh tế đất nước, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động làm động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Sự phát triển này thể hiện ở hơn 7 nghìn hội viên đang hoạt động ở khắp các ngành, nhiều phong trào đã thu hút đông đảo doanh nghiệp trẻ tham gia và thu hút được toàn xã hội, cuộc thi thắp sáng tài năng trẻ, tư vấn tổ chức và đặc biệt là giải thưởng sao vàng đất việt đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Tổng số tiền tham gia của hội đạt gần 1 trăm tỉ đồng cả năm.

Biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng của các doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian qua.

Với mục tiêu 2010 đưa nước ta thành nước hội nhập đầy đủ vào nên kinh tế toàn cầu đòi hổi phải phát huy và cần những người doanh nghiệp trẻ. Vì thế chúng ta cần tăng cường hoạt đọng của hội và các dn trẻ không ngừng nỗ lực đi lên gốp phần xứng đáng vào hoạt động kinh tế.

Đặc điểm nổi bật của DN trẻ Việt Nam là sự năng động sáng tao, có tinh thần đoàn kết, có khát vọng lập thân lập nghiệp… nên thời gian qua DN trẻ đã không ngừng có những đổi mới góp phần vào việc hoàn thiện các chính sách của đàng và nhà nước.

Năm 2008 đã có nhiều khó khăn, và những khó khăn này đang còn hiện hữu trước mắt vì thế với sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước, huy bản lĩnh trí tuệ việt nam dân tộc, DN trẻ cần tự tin, mở rộng hợp tác quốc tế, cải cách đổi mới để tạo những thành tích tốt cho sự phát triển cửa nền kinh tế đất nước đặc biệt là tiếp thu những kinh nghiệm công nghệ trên thế giới.

Chia sẻ một vài suy nghĩ: một số ngành nghề còn bỏ ngỏ như thủy sản, công nghiệp phụ trợ…hôi nhập mà không phát triển các ngành nghề này thì sẽ gặp được những khó khăn do đó đòi hỏi các DN phải gắn bó với nhau và để tạo điều kiện hợp tác cùng nhau phát triển. Lợi nhuận không phải là tát cả mà dn trẻ cần tới chữ tâm. Cần có tài có tín có tình và có tâm ở mỗi DN trẻ.  

Anh Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hội DN trẻ Đắc Lắc nhận xét: Trong đại hội hôm nay có cái gì đó hơi trầm, và còn nhiều băn khoăn và mong rằng sau đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Qua 15 năm của phong trào và đã có nhiều thành công rất lớn. Bản thân tôi chỉ có một mong muốn nhỏ: phong tràoDN trẻ trong thời gian tới sẽ mạnh hơn và có tiếng vang lớn hơn. Và một trong những thành công của Hội DN trẻ là giải thưởng Sao vàng Đất Việt – là thành công và hành động quan trọng DN trẻ. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, làm sao đó để giải sao vàng đất việt khẳng định được vị thế không những trong nước mà còn khẳng định trên quốc tế.

Đại diện Hội DN trẻ trả lời: Giải thưởng Sao vàng Đất Việt thực sự là giải thưởng có uy tín Việt Nam và sẽ xem xét để nâng cao hơn nữa vị trí và vai trò và sâu sắc hơn.

Một đại biểu ở Đà Nẵng góp ý: Trong hai năm gần đây thì hoạt động trong khu vực rất được chú trọng. Trong phương hướng tới phải vạch rõ hoạt động trong khu vực và không dừng lại ở giải Sao vàng Đất Việt mà còn phù hợp và rộng rãi hơn trong khu vực. Hội cũng nên có giải thưởng cho những lãnh đạonhà nước có công sức cống hiến và công sức thức đẩy hoạt động của chúng ta và xây dựng thành giải chíh thức.

Ông Hữu Thọ- Chủ tịch Công ty Bút bi Thăng Long góp ý về vấn đề hợp tác và trao đổi giữa các thành viên trong Hội. Theo ông Hữu Thọ, những hợp tác và trao đổi của anh em trong hội nên gắn bó và nâng cấp cao nhất mà mình mong muốn. Như Hội thành phố HCM có nhiều hành động cho hội viên tham gia, trong cái chung cũng có những cái riêng để các thành viên tham gia. Nếu trong hội có thành lập một nhóm nhỏ thì các thành viên nên có khác ngành nghề với nhau sẽ tập hợp chung một nhóm, khoảng 8 người để không có sự cạnh tranh trong ngành nghề, và phân nhóm trưởng và luân phiên thay nhau và như thế sẽ có sự gặp mặt nhiều hơn và trao đổi với nhau hơn so với những nhóm lớn, khi đó tình cảm gắn bó nhiều hơn. Do đó mà sự trao đổi nhiều hơn như tình cảm gia đình thì giá trị sẽ nhiều hơn. Về mặt quản lý, cũng đơn giản hơn bằng cách tụ tập nhóm trưởng thôi sau đó sẽ thông báo về cho các thành viên trong hội. Giai đoạn hai lại tách nhóm ra và thêm nhiều nhóm để tạo ra những nhóm mới phát triển và lại tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và gắn bó tình cảm khăng khít với nhau hơn.

Ông Võ Văn Thưởng – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM phát biểu: Trong hai mươi năm đổi mới vừa qua, đội ngũ DN trẻ đã có những đóng góp cho sự phát triển đất nước. Trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu đất nước chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Đại hội lần này như là cuộc đoàn kết của dn trẻ dể cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách đất nước, giúp đỡ các địa phương.

Đoàn TNCS HCM đánh giá cao các hoạt động của DN trẻ trong thời qua đã để lại trong xã hội ngày càng đẹp và sâu sắc về lớp DN trẻ trong cộng đồng. Nhiệt liệt và biểu dương những thành tựu DN trẻ trong thời gian vưa qua.
 
 
Trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển doanh nhân trẻ VN và Huy hiệu Vàng Hội các nhà DNT VN cho các đồng chí lãnh đạo
Mong rằng mọi hoạt động của hội sẽ ngày càng phát triển và không ngừng phát triển. DN trẻ vẫn luôn là địa chỉ tin cậy để các thanh niên tìm thấy cơ hội, kinh nghiệm chia sẻ, họ thực thi được những sáng tạo của mình. Thêm nữa, góp phân tích cực vào việc xây dựng chính sách của đảng và nhà nước. Đoàn thanh niên sẽ không ngừng hỗ trợ cho các doanh nhân doanh nghiệp trẻ  phát triển hơn nữa.
Buổi làm việc chiều nay, Đại hội sẽ hiệp thương chọn cử UBTƯ Hội DNT VN nhiệm kỳ 3. Và tối nay sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm phong trào DNT VN và trao giải thưởng Sao Đỏ 2008. Cũng trong tối nay, chương trình công tác xã hội "Nghĩa tình biên cương tổ quốc" sẽ được phát động. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 - Đài truyền hình VN.
 

Trong phiên họp chiều nay, 13/12/2008, ông Phạm Tuấn Công – Phó Chủ tịch Hội DN trẻ trình bày điều lệ Hội sửa đổi đã được các đại biểu thông qua trong phiên họp sáng nay (13/12/2008). Điều lệ các Hội DN trẻ Việt Nam đã được các đại biểu nhất trí thông qua ngày 17/12/2005. Yêu cầu sửa đổi lần này xuất phát từ bản thân Hội, tập trung chủ yếu là sửa đổi câu chữ cho phù hợp với tên gọi của Hội. Ngoài ra, các nội dung trong điều lệ vẫn được giữ nguyên. Hai phương án mà hội đề về tên gọi của Hội là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và phương án còn lại là giữ nguyên tên Hội là Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Trên cơ sở sửa đổi tên Hội sẽ có sự điều chỉnh trong nội dung. Các ý kiến thiên về đổi về tên Hội là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho đúng với vai trò và nhiệm vụ của Hội và đúng với thành viên. Còn ý kiến giữ nguyên vì đã có được 6 năm và đã trở nên quá quen thuộc với mọi người.

Trong tổng số phiếu phát ra để lấy ý kiến đại biểu là 650 phiếu, số phiếu thu về hợp lệ là 413 phiếu. Kết quả: đồng ý đổi tên Hội là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam : 298 phiếu là 72% còn lại là 118 phiếu giữ nguyên tên Hội, chiếm tỉ lệ là 28%. Đa số đều lấy số phiếu của Đại hội sáng nay làm kết quả. Đại hội thống nhất tên từ đại hội III sẽ là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tên tiếng anh là: Viet Nam Young Entrepreneurs’ Orgranization.

Như vậy, Điều lệ sửa đội của Hội sẽ là:

1. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng doanh nhân trẻ từng bước phát triển, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước.

3. Mục đích của Hội: Đoàn kết tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

4. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.
 
Trao bằng khen của T.Ư Đoàn cho các Uỷ viên UBTƯ Hội các nhà DN trẻ Việt Nam khoá III.
 
Trao Bảng vàng cảm ơn các nhà tài trợ Đại hội.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều nay, đại hội cũng nhất trí tán thành đề án trung ương Hội nhiệm kỳ khóa III do ông Trần Bá Dương trình bày. Tiếp theo là ông Phạm Tuấn Công đã báo cáo kết quả hiệp thương nhân sự trung ương hội khóa III. Theo đó, tổng số nhân sự tối đa không quá 110 thành viên. Và, danh sách các nhân sự đưa ra là 86 nhân sự trong đó là đại diện các địa phương, đại diện các bộ ngành, đại diện trung ương đoàn và hội, cán bộ công tác tại trung ương hội thường trực, đại diện doanh nghiệp trẻ ... 100%ác đại biểu đã nhất trí danh sách nhân sự ủy ban trung ương hội hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội các nhà DNT Việt Nam là sự kiện lớn của DNT và thanh niên Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

            Nhóm phóng viên