Tin tức trong nước
Hà Nội: Trên 70 tỷ đồng đầu tư lưới điện hạ thế tại 13 xã miền núi khó khăn

Theo đó, ngoài 28 xã đang thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn 2 (RE 2) do Ngân hàng thế giới cho vay vốn, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Công thương Hà Nội và các sở, ngành liên quan tích cực triển khai giai đoạn tiếp theo đối với 50 xã.  Đến thời điểm này, Dự án RE 2 đang triển khai các hợp đồng cho từng gói thầu, nhưng gói cung cấp dây dẫn cáp điện hạ thế vẫn chưa chọn được nhà thầu. Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương và Kế hoạch đầu tư phối hợp giải quyết. Các xã còn lại thành phố giao cho Công ty Điện lực Hà Nội vay vốn đầu tư, cải tạo lưới điện.
 

Sở Công thương Hà Nội cho biết, việc chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã phường, thị trấn mà các tổ chức kinh doanh điện không đủ điều kiện hoạt động cho Công ty điện lực Hà Nội quản lý (thuộc vùng Hà Nội mở rộng), Sở Công thương đã bàn giao danh sách đợt 1 năm 2009 là 132 xã. Các sở, ngành Hà Nội cũng đang xác định hộ khó khăn để thành phố hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện của các gia đình./.

 
 
Xuân Mai- EVN.comvn