Tin tức trong nước
Thị trường điện Việt Nam hấp dẫn nhất khu vực
Nhận định từ giới chuyên gia cho thấy, việc phát triển các ngành kinh tế trọng điểm để phục vụ nhu cầu nền kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay luôn ở mức cao, xây dựng cơ sở hạ tầng được Chính phủ ưu tiên đầu tư trước một bước để tạo đà cho nền kinh tế phát triển.

Sự hấp dẫn cho việc đầu tư ngành điện còn thể hiện ở chỗ tỷ suất hoàn vốn và mức độ đa dạng hóa đầu tư là những yếu tố hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bình quân lượng vốn đầu tư hàng năm cho ngành điện giai đoạn 2006 - 2025 là 63.100 tỷ VNĐ (3,99 tỷ USD)/năm. Theo đó, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị ngành điện sẽ có nhu cầu rất lớn và là một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp.

Và để đáp ứng nhu cầu đó, được sự bảo trợ của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan, triển lãm quốc tế về công nghệ và thiết bị điện Vietnam ETE 2009 lớn nhất trong ngành sẽ được diễn ra trong 4 ngày (10 - 13/11/2009) tại triển lãm Giảng Võ Hà Nội. Đây là triển lãm do Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam, tập đoàn điện lực Việt Nam và một số đối tác của nước ngoài.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức hội thảo chuyên ngành với những vấn đề rất thời sự như: tổng quan về phát triển thị trường điện lực Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025; khảo sát và đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng thiết bị điện trong nước và quốc tế…

Lan Hương - Dân trí