Công ty TNHH Xây dựng đường 277-Yên Phong ( Doanh nghiệp dự án của CTCP Tập đoàn Hanaka )
- Địa chỉ: KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 2300933875
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 21/3/2016, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 05/3/2018
- Vốn điều lệ: 108.800.000.000 đồng
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: xây dựng công trình đường bộ.