Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Văn Môn ( Doanh nghiệp dự án của CTCP Tập đoàn Hanaka )
- Địa chỉ: KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 2300973363
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 24/1/2017
- Vốn điều lệ: 118.800.000.000 đồng
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: xây dựng công trình đường bộ, xây dựng các công trình dân dụng…..