Công ty cổ phần Hanaka A.B.M
-	Địa chỉ: đường số 9 Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600886018
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/5/2007
- Vốn điều lệ: 162.000.000.000 đồng
Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất bao bì kim loại phục vụ ngành ăn uống và giải khát.