Công ty TNHH Rexam A.B.M:

-         Địa chỉ: Lô 44, đường số 8 Khu công nghiệp Tam Phước,  xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

-         Mã số doanh nghiệp: 3600795346

-         Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25/8/2015 ( tên cũ là CT Ánh Bình Minh; CTCP Bao bì KL Vinacans sài Gòn, sáp nhập vào Cty CP Rexam ABM, sau đó chuyển đổi loại hình DN từ CTCP sang CT TNHH ).

-         Vốn điều lệ: 314.292.110.000 đồng

Trong đó: Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka ( đại diện Ông Mẫn Ngọc Anh ) – Cổ đông công ty, sở hữu 25.218.000 CP, chiếm 80,24% vốn điều lệ Công ty.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: sản xuất bao bì kim loại phục vụ ngành ăn uống và giải khát