Thương hiệu
vượt trội
Chất lượng dịch vụ tối ưu
Chứng chỉ
chất lượng

Hệ thống cửa hàng

Công ty TNHH Hồng Ngọc
Công ty Cổ phần Bất động sản Hong Kong
Công ty Cổ phần Môi trường Hanaka Miền Bắc
Công ty Mỹ phẩm Hanaka
Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Công nghiệp Hanaka
Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Văn Môn
Công ty TNHH Xây dựng Đường 277 Yên Phong
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka Land
Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hanaka Sài Gòn
Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka - Korea
Công ty Cổ phần Máy biến áp truyền tải Hanaka 200 - 500KV
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HANAKA A.B.M